Reghthuys Vastgoed & Beheer

Voorbeeld A:

Bij een executieveiling, die vaak door een bank wordt aangezegd, zal de bank een standaardprocedure doorlopen.

  1. De bank geeft u een laatste mogelijkheid uw hypotheekachterstand in te lossen.
  2. De bank geeft u een korte periode om uw woning op de reguliere woningmarkt aan te bieden en te verkopen.

    Indien u aan bovengenoemde punten niet kunt voldoen binnen een bepaalde termijn, zal de bank overgaan tot aanzegging van een executieveiling. De bank zat de standaardprocedure dan voort en gaat over tot de volgende stappen:

  3. U krijgt een brief van de bank waarin u verzocht wordt mee te werken aan een executieveiling. In deze brief wordt de veilingnotaris genoemd, de executiedatum en in sommige gevallen een aangewezen veilingmakelaar.
  4. De ingeschakelde notaris dan wel de veilingmakelaar zal in overleg met de bank uw executieverkoop voortzetten. Dit houdt hoofdzakelijk in dat de notaris/veilingmakelaar aan brochure maakt van uw pand, de executieveiling publiceert in de plaatselijke dagbladen (zie volgende pagina) en u zal verzoeken mee te werken aan bezichtigingen.
voorbeeld A
voorbeeld B
Kosten Executieveiling